Lägg till danser

Hämta nedanstående dokument som PDF för utskrift.

Information om Klubbsamverkan Mellansveriges planeringslista.
Planeringslistans webbadress är http://alliansen.orebrosquaredancers.se
Planeringslistans e-postadress är allianslistan at orebrosquaredancers.se

Sprid gärna detta dokument till alla i föreningen som är involverade i planering av danser och kurser.
Planeringslistan är i första hand avsedd för att vara ett verktyg för att undvika kollision mellan danser i Mellansverige. Listan också tänkt som ett verktyg för medlemmarna i klubbarna i Mellansverige att hitta danser och kurser hos grannklubbarna.

För att planeringslistan ska fungera på önskvärt sätt är det viktigt att rapportera in sina danser och kurser till listan.

 • Rapportera därför in datum tidigt i planeringen. Helst innan det är helt klart med caller eller lokal, för att undvika kollisioner.
 • Kontrollera först i listan att inget kolliderar innan ni bestämmer datum.

Som första inrapportering krävs följande. (För att reservera datum).

 • Datum
 • Klubb
 • Nivå(er)

Dansen markeras då som heldagsdans med informationstext ”Mer info kommer”

Sedan kan följande frivilliga kompletteringar ske efter hand.

 • Typ av dans (se lista nedan för tillgängliga alternativ)
 • Tider
 • Presentations/informationstext om dansen
 • Flyer (gärna i filformatet png).
 • Lokal (gärna med adress som är sökbar i Google Maps)*#
 • Bild på lokal (utsidan som hjälp att hitta rätt)

*  Om sökbar adress anges skapas automatiskt länk för vägbeskrivning i Google Maps
#  Adress och bild för lokal behöver bara anges en gång för en lokal.
Naturligtvis går det också att när som helst skicka in ändringar eller ta bort bokat datum.
Bidrag till listan kan skickas i de vanliga textfilformaten (till exempel Word, Excel, PDF eller Open Office). Undvik Pages eller andra format som inte enkelt kan öppnas i windowsdator.
Var försiktig vid skapande av PDF från Excel! Kontrollera att all information finns med.

Skicka alltid bidrag till listan till adressen allianslistan at orebrosquaredancers.se för snabbast möjliga behandling. (Ersätt at i mailadressen med @).

Valbara alternativ för typ av dans:

 • Kurs
 • Endagskurs
 • Helgkurs
 • Intensivkurs
 • Workshop
 • Dansträning
 • Dans
 • Festival

Dessa alternativ kan kompletteras med fler vid behov. Meddela mig om ni önskar något nytt alternativ så lägger jag in det i listan på valbara alternativ.